Czy można dziecko nauczyć wytrwałości? Przy nauce czytania i każdej innej czynności

Nie ma mowy o szczęściu czy sukcesach, bez składnika jakim jest wytrwałość. Nauka wytrwałości to inwestycja na lata. Przy nauce czytania i każdej innej czynności.