Jedno pytanie, uwrażliwiające na drugiego człowieka

To jedno pytanie otwiera głowę dziecka na potrzeby i doświadczenia innych ludzi. Pokazuje też, że inny punkt widzenia, nie oznacza od razu wojny.