Klaps, jako metoda wychowawcza. Dlaczego niektórzy uważają klapsy za nieszkodliwe?

Klaps, jako metoda wychowawcza. Dlaczego niektórzy uważają klapsy za nieszkodliwe? Najczęściej dlatego, że sami je dostawiali, a mieli kochających rodziców.