Jak kolejność urodzenia wpływa na zachowanie dzieci i dorosłych?

Kolejność urodzenia to mit? Czy zawsze jedynacy są egoistami, najstarsi są zbyt ambitni, środkowi zazdrośni, a najmłodsi to lekkoduchy?