Miałaś się mnie pilnować! Znasz tych kilka zabaw, które pomogą, gdy dziecko zniknie z oczu w tłumie?

Miałaś się mnie pilnować! Kilka zabaw, które pomogą, gdy dziecko zniknie ci z oczu w tłumie. Może się to zdarzyć w ciągu kilku sekund. I co wtedy?