Zabierz mu te zabawki! Uwierzysz mi jak powiem, że kiedyś ci za to podziękuje?

Zabierz mu te zabawki! Kiedyś ci podziękuje, bo nadmiar zabawek ogranicza w wielu aspektach życia. Wyobraźnia, rówieśnicy, wewnętrzne z e n.