Jak pomóc dziecku przygotować się do sprawdzianu bez ględzenia i prawienia morałów?

Jak pomóc dziecku przygotować się do sprawdzianu bez ględzenia i prawienia morałów? Poznaj kilka sposobów na szybkie zapamiętywanie.