Znasz te trzy proste zabawy z wykorzystaniem techniki mindfulness?

Jon Kabat-Zinn tłumaczy „mindfulness” jako rodzaj szczególnej uwagi skierowanej do wnętrza (rozumienie siebie), ale też skupienie na doświadczaniu i świadomej obecości w świecie.