Wybucha, krzyczy, złości się! Dlaczego czasem nie warto reagować natychmiast?

Wybucha, krzyczy, złości się? Czasem nie warto reagować natychmiast, bo w złości niewiele mądrych, racjonalnych argumentów przychodzi do głowy.