Konsultacja pedagogiczna online

Konsultacja to rozmowa pedagoga z rodzicem, na temat konkretnego, indywidualnego problemu wychowawczego. Odbywa się w cztery oczy przez Skype.